Saya tidak mahu tidur kerana saya senang bercinta di mana-mana